Thương hiệu Pearl Life

  • Chảo xào sâu lòng D33cm H-8986

   Chất liệu: Sắt, Crom

   Đặc tính sản phẩm: 

   • Lớp chống dính, dễ vệ sinh
   • Chảo rộng, sâu lòng, đáy dẫn nhiệt tốt  giúp chiên thức ăn được nhiều và nhanh chóng
   • Chỉ sử dụng cho bếp gas

   Nhập khẩu và phân phối: Vimexcom

  • Chảo xào sâu lòng D30cm H-8985

   Đặc tính sản phẩm: 

   • Lớp chống dính, dễ vệ sinh
   • Chảo rộng, sâu lòng, đáy dẫn nhiệt tốt  giúp chiên thức ăn được nhiều và nhanh chóng
   • Chỉ sử dụng cho bếp gas

   Nhập khẩu và phân phối: Vimexcom

  • Chảo xào sâu lòng D36cm H-8987

   Chất liệu: Sắt, Crom

   Đặc tính sản phẩm: 

   • Lớp chống dính, dễ vệ sinh
   • Chảo rộng, sâu lòng, đáy dẫn nhiệt tốt  giúp chiên thức ăn được nhiều và nhanh chóng
   • Chỉ sử dụng cho bếp gas

   Nhập khẩu và phân phối: Vimexcom

  • Chảo gang chống dính D28cm HB-1522

   Chất liệu: Gang cao cấp cho thời gian sử dụng dài lâu và không ảnh hưởng đến mùi vị thức ăn.

   Tay cầm dài, thuận tiện khi sử dụng, được làm bằng nhựa acrylic chịu nhiệt

   Đặc tính sản phẩm: 

   • Gang cao cấp cho thời gian sử dụng dài lâu và không ảnh hưởng đến mùi vị thức ăn.
   • Tay cầm dài, thuận tiện khi sử dụng, được làm bằng nhựa acrylic chịu nhiệt
   • Chảo rộng, sâu lòng, đáy dẫn nhiệt tốt  giúp chiên thức ăn được nhiều và nhanh chóng
   • Sử dụng cho tất cả các loại bếp (bếp gas, bếp từ, bếp điện… )

   Nhập khẩu và phân phối: Vimexcom

  • Chảo gang chống dính D26cm HB-1521

   Chất liệu: Gang cao cấp cho thời gian sử dụng dài lâu và không ảnh hưởng đến mùi vị thức ăn.

   Tay cầm dài, thuận tiện khi sử dụng, được làm bằng nhựa acrylic chịu nhiệt

   Đặc tính sản phẩm: 

   • Gang cao cấp cho thời gian sử dụng dài lâu và không ảnh hưởng đến mùi vị thức ăn.
   • Tay cầm dài, thuận tiện khi sử dụng, được làm bằng nhựa acrylic chịu nhiệt
   • Chảo rộng, sâu lòng, đáy dẫn nhiệt tốt  giúp chiên thức ăn được nhiều và nhanh chóng
   • Sử dụng cho tất cả các loại bếp (bếp gas, bếp từ, bếp điện… )

   Nhập khẩu và phân phối: Vimexcom

  • Chảo gang chống dính D24cm HB-1520

   Chất liệu: Gang cao cấp cho thời gian sử dụng dài lâu và không ảnh hưởng đến mùi vị thức ăn.

   Tay cầm dài, thuận tiện khi sử dụng, được làm bằng nhựa acrylic chịu nhiệt

   Đặc tính sản phẩm: 

   • Gang cao cấp cho thời gian sử dụng dài lâu và không ảnh hưởng đến mùi vị thức ăn.
   • Tay cầm dài, thuận tiện khi sử dụng, được làm bằng nhựa acrylic chịu nhiệt
   • Chảo rộng, sâu lòng, đáy dẫn nhiệt tốt  giúp chiên thức ăn được nhiều và nhanh chóng
   • Sử dụng cho tất cả các loại bếp (bếp gas, bếp từ, bếp điện… )

   Nhập khẩu và phân phối: Vimexcom

  • Chảo gang chống dính D22cm HB-1519

   Chất liệu: Gang cao cấp cho thời gian sử dụng dài lâu và không ảnh hưởng đến mùi vị thức ăn.

   Tay cầm dài, thuận tiện khi sử dụng, được làm bằng nhựa acrylic chịu nhiệt

   Đặc tính sản phẩm: 

   • Gang cao cấp cho thời gian sử dụng dài lâu và không ảnh hưởng đến mùi vị thức ăn.
   • Tay cầm dài, thuận tiện khi sử dụng, được làm bằng nhựa acrylic chịu nhiệt
   • Chảo rộng, sâu lòng, đáy dẫn nhiệt tốt  giúp chiên thức ăn được nhiều và nhanh chóng
   • Sử dụng cho tất cả các loại bếp (bếp từ, bếp điện, bếp gas…)

   Nhập khẩu và phân phối: Vimexcom

  • Chảo chống dính sâu lòng D30cm H-8982

   Đặc tính sản phẩm: 

   • Lớp chống dính, dễ vệ sinh
   • Chảo rộng, đáy dẫn nhiệt tốt chỉ sử dụng cho bếp gas

   Nhập khẩu và phân phối: Vimexcom